04 augusti 2012

Podcastaren

Kristoffer Triumf, Värvet Kristoffer Triumf, Värvet

03 augusti 2012

Dagen Nyheter

Diano Marina

Barolo

Vinodling, Barolo
Vinodling, Barolo
Vinodling, Barolo

La Bomba

Haben "La Bomba" Berhe
Haben "La Bomba" Berhe

Vending machine

Varuautomat

Rasta hund

Kastlösa
Kastlösa
Kastlösa
Kastlösa
Kastlösa